Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2019

Aanvragende organisatie:
Stichting dr. P.J. Cools msc

Projectbeschrijving:
Een monografie door Ed Schilders waarin tal van onderwerpen aan bod komen rond de oorlog en het papier. Schilders beschrijft het wel en wee van de Tilburgse bibliotheken, uitleenbibliotheken dagbladen, en de boek- en tijdschriftenhandel voor en na de bevrijding van Tilburg. Verder o.m. aandacht voor oorlogsherinneringen van twee auteurs: de Tilburgse missionaris Ton Rijnen en Voldelkenner Bernard Molkenboer.

Fotograaf: Foto Hendrikx, Tilburg oktober 1944. Collectie Regionaal Archief Tilburg.