Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
Sinds 2002 elk jaar

Aanvragende organisatie:
Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Projectbeschrijving:
In de statuten zijn doelstellingen opgenomen die de heer De Leeuw na aan het hart lagen zoals sport, kunst, cultuur, literatuur en natuur. Hij wilde graag jonge talenten op dit gebied inspireren en steunen om deze te ontwikkelen zodat de gemeenschap hier van kan genieten. Hierdoor is in 2002 bijvoorbeeld de Jacques de Leeuw Jong Toptalent Prijs ontstaan. Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten de Jacques de Leeuw Prijs:

  • Één student van de uitvoerende opleiding
  • Één student van de docentenopleiding

Aan de prijs is voor beide winnaars een geldbedrag van 10.000 euro verbonden! Met de prijs biedt Stichting Jacques de Leeuw jonge talentvolle kunstenaars stimulans en steun in de rug voor verdere studie of om te investeren in de beginnende carrière.