Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2019

Aanvragende organisatie:
Krajicek Foundation

Projectbeschrijving:
Via de Krajicek Foundation wordt aan de kinderen in aandacht wijken (gratis) de mogelijkheid geboden om op een veilige plek dicht bij huis te sporten en spelen. Zij worden begeleid en gemotiveerd door jongeren uit de buurt. In ruil voor een studiebeurs organiseren deze Krajicek Scholarschippers per studiejaar ten minste 100 uur aan activiteiten voor de kinderen uit hun buurt.
Mede dankzij de steun van Stichting Jacques de Leeuw hebben 5 Tilburgse jongeren een studiebeurs ontvangen. In het Brabants Dagblad is een artikel hier twee van deze jongeren gepubliceerd.