Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2021

Aanvragende organisatie:
Stichting Desiderata (Genootschap van Boekenvrienden)

Projectbeschrijving:
De Bibliomaan van Charles Nodier is de eerste publicatie van stichting Desiderata en opzet van Genootschap van Boekenvrienden.

Stichting Desiderata stelt zich ten doel:

  • het bevorderen van het schrijven, samenstellen, vertalen en uitgeven van boeken van hoogwaardige literaire kwaliteit voor een breed publiek. In het bijzonder uitgaven binnen het domein van de bibliofilie: boeken met aandacht voor de liefde voor het boek in de meest brede betekenis van het woord,
  • het onder de aandacht brengen van het belang van het gedrukte woord met het oog op leesbevordering en het ontdekken van leesplezier bij jong en oud,
  • het starten van een genootschap van vrienden en sympathisanten waarmee ook de afzet van de uitgaven van de stichting kan worden geborgd; het genootschap heeft tevens als doel de liefde voor het boek, zowel wat literair inhoudelijke kwaliteit als esthetische vormgeving betreft, te bevorderen,
  • het organiseren van incidentele activiteiten, zoals lezingen of excursies, die bij de doelstellingen van de stichting passen en die voor de leden van het genootschap interessant zijn.