Bestuur

Het bestuur van Stichting Jacques de Leeuw wordt gevormd door:

  • Gert van Wijk, voorzitter, penningmeester
  • Ingrid Buijnsters – de Leeuw, secretaris
  • Ivo van der Heijden, bestuurslid
  • Mieke van de Pol-Hooijen, bestuurslid

Het bestuur vergadert zesmaal per jaar en zoveel vaker als wenselijk wordt geacht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Voor de bestuursleden geldt een gezamenlijke bevoegdheid.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Monique van Pelt, office manager