Audax

Op 15 maart jl. hebben wij afscheid moeten nemen van onze oprichter van de stichting, de heer

Jacques de Leeuw

Wij zijn hem veel dank, respect en waardering verschuldigd voor zijn grote inzet voor de stichting en met name voor zijn geboortestad Tilburg en omgeving.

Zijn enorme maatschappelijke betrokkenheid en markante persoonlijkheid blijven altijd in onze herinnering.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn gezin en naaste familie.

Bestuur stichting Jacques de Leeuw

 

Link naar condoleanceregister:
https://memori.nl/gedenkplaats/jacques-de-leeuw-audax

Stichting Jacques de Leeuw is een ANBI Stichting en wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen.

In dit kader worden kleinschalige projecten en evenementen mede mogelijk gemaakt en een diversiteit aan doelgroepen ondersteund, teneinde een zo groot mogelijk publiek belang te dienen in de regio Tilburg, inclusief Turnhout (België), waar de oprichter, de heer De Leeuw, van oudsher een band mee had.

Doelen

Onroerende goederen
Jeugd
Sociaal welzijn
Cultuur
Natuur

Laatste nieuws

De Bibliomaan

De Bibliomaan

De Bibliomaan van Charles Nodier is de eerste publicatie van stichting Desiderata en opzet van Genootschap van Boekenvrienden.

Online kinderboeken avontuur Digiknetters

Online kinderboeken avontuur Digiknetters

DigiKnetters is een online kinderboekenfestival, maar dan anders. Niet plechtig en deftig, maar leuk en knetterend, een online avontuur rondom lezen, schrijvers en illustratoren.