Doelgroep en criteria

Doelgroep

Stichting Jacques de Leeuw biedt financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die het algemeen belang dienen in Tilburg en omstreken.

De stichting draagt alleen bij aan organisaties zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat veelal stichtingen en verenigingen met een onafhankelijk bestuur.

De stichting is regio-gebonden en heeft een werkgebied ingesteld.

Criteria

Een aanvraag dient te voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een donatie:

 • Stichting Jacques de Leeuw richt zich met nadruk op kleinschalige projecten;
 • De aanvraag heeft betrekking op een project binnen het werkgebied van Stichting Jacques de Leeuw;
 • De aanvraag past binnen de doelstellingen van Stichting Jacques de Leeuw;
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project;
 • Het project betreft een afgerond geheel (met een duidelijk begin en een einde);
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven: doel, doelgroep, inhoud project;
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan);
 • Van belang wordt geacht of en voor welk bedrag reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd;
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen;
 • Wanneer een project niet doorgaat, dan vervalt hiermee de toekenning. Het is niet mogelijk het toegekende bedrag in te zetten voor een alternatief doel. Voor een nieuw plan of doel kan een nieuwe aanvraag ingediend worden;
 • Toekenningen hebben een geldigheidstermijn van 12 maanden.

Tegen besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Uitsluiting algemeen

Stichting Jacques de Leeuw stelt geen donaties beschikbaar voor:

 • Projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de overheid;
 • Projecten die al zijn uitgevoerd;
 • Sponsoring van privépersonen;
 • Grootschalige/ commerciële projecten;
 • Verkapte salarissen;
 • Reünies van scholen;
 • Exploitatiekosten, investeringen;
 • Huisvesting, groot onderhoud aan gebouwen en aanleg van faciliteiten;
 • Reizen en uitzendingen naar het buitenland.


Voldoet uw project aan alle voorwaarden?
Valt uw organisatie binnen onze doelgroep en voldoet het project aan alle voorwaarden? Dien dan een aanvraag in.

Voor meer informatie zie ons beleidsplan.