Doelgroep en criteria

Doelgroep

Stichting Jacques de Leeuw biedt financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg en omstreken.

De stichting is regio-gebonden en heeft een werkgebied ingesteld.

Criteria

Een aanvraag dient te voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een donatie:

 • De aanvraag heeft betrekking op een project binnen het werkgebied van Stichting Jacques de Leeuw.
 • De aanvraag past binnen de doelstellingenvan Stichting Jacques de Leeuw:
  • Activiteiten voor en educatie van de jeugd op het gebied van muziek, dans, kunst, sport of cultuur.
  • Ondersteuning van vrijwilligers en instellingen van activiteiten die uitvoering geven aan het bieden van hulp ter verbetering van het sociaal welzijn en aan activiteiten gericht op belevingsgerichte zorg, ten behoeve van gehandicapten, mindervaliden en mensen met een beperking in de vorm van dementie, alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel.
  • Ondersteuning van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, cultuurhistorie, literatuur en natuur.
  • Het in aanvulling op financiering door derden mede onderhouden van culturele erfgoederen in Tilburg waaronder de Heikese Kerk, de Hasseltse Kapel, begraafplaats Bredaseweg, geboorteplaats Peerke Donders, alsook zijn werkgebied in Suriname, zodat deze in de toekomst in goede staat behouden blijven.

Voorwaarden

Naast de bovenstaande criteria zijn de volgende voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen voor de donatie van Stichting Jacques de Leeuw:

 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Het project dient voldoende concreet te worden omschreven: doel, doelgroep, inhoud project.
 • Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan).
 • Van belang wordt geacht of en voor welk bedrag reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd.
 • De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te doen.
 • Indien sprake is van een langer lopend project wordt een donatie in principe verleend voor een periode van één jaar. 

Uitsluiting

Stichting Jacques de Leeuw stelt geen donaties beschikbaar voor:

 • Projecten die al zijn uitgevoerd
 • Sponsoring van privé-personen

Voldoet uw project aan alle voorwaarden?
Valt uw organisatie binnen onze doelgroep en voldoet het project aan alle voorwaarden? Dien dan een aanvraag in.