Aanvraag indienen

Voldoet uw project aan onze criteria en voorwaarden? Dan zien we uw aanvraag graag tegemoet.

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Mail de vereiste gegevens en  bijlagen naar info@stichtingjacquesdeleeuw.nl.

Benodigde gegevens

  • een projectplan/ projectbeschrijving; dit bevat de donderdelen:  doel, doelgroep, inhoud project.
  • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, zo mogelijk aangevuld met offertes;
  • het dekkingsplan: een overzicht van de boogde dekking van de kosten;
  • een overzicht van de fondsen/instellingen waar eveneens een subsidieaanvraag voor het project is ingediend.

Heeft u vragen over het opstellen van de begroting of het dekkingsplan? In onze Handreiking Begroting en Dekkingsplan geven wij tips voor het opstellen van deze documenten.