Aanvraag indienen

Voldoet uw project aan onze criteria en voorwaarden? Dan zien we uw aanvraag graag tegemoet.

Vul het aanvraagformulier volledig in en zorg daarbij voor de volgende bijlagen:                                                   

  • een projectplan/ projectbeschrijving; dit bevat de onderdelen: doel, doelgroep, inhoud project;
  • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, zo mogelijk aangevuld met offertes;
  • het dekkingsplan: een overzicht van de beoogde dekking van de kosten;
  • een overzicht van de fondsen/instellingen waar eveneens een subsidieaanvraag voor het project is ingediend.

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend door het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen te mailen naar [email protected]

Heeft u vragen over het opstellen van de begroting of het dekkingsplan? In onze Handreiking Begroting en Dekkingsplan geven wij tips voor het opstellen van deze documenten.