Aanvraag indienen

Voldoet uw project aan onze criteria en voorwaarden? Dan zien we uw aanvraag graag tegemoet.

Vul het aanvraagformulier volledig in en zorg daarbij voor de volgende bijlagen:

 • een projectplan/ projectbeschrijving; dit bevat de onderdelen: doel, doelgroep, inhoud project;
 • een gespecificeerde begroting van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, zo mogelijk aangevuld met offertes;
 • het dekkingsplan: een overzicht van de beoogde dekking van de kosten;
 • een overzicht van de fondsen/instellingen waar eveneens een subsidieaanvraag voor het project is ingediend.

Tot uiterlijk 2 weken vóór elke bestuursvergadering kunt u uw aanvraag bij ons indienen.

Data bestuursvergaderingen 2024:

 • donderdag 11 januari
 • donderdag 22 februari
 • donderdag 26 maart
 • donderdag 18 april
 • donderdag 16 mei
 • donderdag 20 juni
 • donderdag 5 september
 • donderdag 17 oktober
 • donderdag 14 november
 • donderdag 12 december

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend door het volledig ingevulde en ondertekende aanvraag-formulier met bijlagen te mailen naar [email protected]

Heeft u vragen over het opstellen van de begroting of het dekkingsplan? In onze Handreiking Begroting en Dekkingsplan geven wij tips voor het opstellen van deze documenten.