Jeugd

Stichting Jacques de Leeuw wil de jeugd stimuleren door middel van het financieel ondersteunen van activiteiten ten behoeve van educatie van de jeugd en wel op het gebied van muziek, dans, kunst, cultuur en sport.

Jeugd een doel geven en het bevorderen van ontwikkeling van talent zijn hierbij belangrijke uitgangs- punten. Deze activiteiten moeten wel plaatsvinden in het geografisch werkgebied van de stichting.