Doelen

Stichting Jacques de Leeuw biedt financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg en omstreken.

In de statuten zijn doelstellingen opgenomen die de heer De Leeuw na aan het hart lagen zoals sport, kunst, cultuur, literatuur en natuur. Hij wilde graag jonge talenten op dit gebied inspireren en steunen om deze te ontwikkelen zodat de gemeenschap hier van kan genieten. Hierdoor is in 2002 bijvoorbeeld de Jacques de Leeuw Jong Toptalent Prijs ontstaan.

Daarnaast wilde hij een bijdrage leveren om het sociaal welzijn te vergroten en om culturele erfgoederen in Tilburg mede te onderhouden, zodat deze in de toekomst in goede staat behouden blijven. Specifiek is hierbij de geboorteplaats van Petrus Donders opgenomen, als ook het werkgebied van Peerke Donders in Suriname, daar de heer De Leeuw hier een bijzondere verbondenheid mee voelde.

Onroerende goederen
Jeugd
Sociaal welzijn
Cultuur
Natuur