Bestuur

Het bestuur van Stichting Jacques de Leeuw wordt gevormd door:

  • Aart Beukers
  • Ingrid Buijnsters-de Leeuw
  • Mieke van de Pol

Bestuurssecretariaat – Saskia Ongenae

Het bestuur vergadert tienmaal per jaar en zoveel vaker als wenselijk wordt geacht. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Voor de bestuursleden geldt een gezamenlijke bevoegdheid.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.