Cultuur

Kunst – Cultuur – Cultuurhistorie – Literatuur

Stichting Jacques de Leeuw heeft veel sympathie voor initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, cultuurhistorie en literatuur. De stichting biedt in dit kader financiële ondersteuning aan:

  • Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie in het geografisch werkgebied van de stichting;
  • Activiteiten met betrekking tot het bevorderen en verspreiden van literatuur alsook boekwerken binnen het kader van de doelstellingen van de stichting;
  • Het zo lang mogelijk onderhouden van de herinnering aan de verzetsstrijders en bevrijders van Tilburg;
  • Jaarlijks wordt de Jacques de Leeuw Prijs voor Jong Top Talent aan twee zeer talentvolle studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten uitgereikt. De door een deskundige en onafhankelijke jury gekozen winnaars, één in de categorie “docerend” en één in de categorie “uitvoerend”, ontvangen vanuit Stichting Jacques de Leeuw ieder een bedrag van € 10.000, ter stimulans van hun verdere ontwikkeling c.q. start van hun loopbaan.