Sociaal welzijn

Stichting Jacques de Leeuw wil graag een bijdrage leveren aan het sociaal welzijn binnen het geografisch werkgebied van de stichting. Om dit te realiseren biedt de stichting ondersteuning aan:

 

  • Vrijwilligers en instellingen en activiteiten die uitvoering geven aan het bieden van hulp ter verbetering van het sociaal welzijn;
  • Activiteiten met name gericht op belevingsgerichte zorg ten behoeve van lichamelijk gehandicapten, mindervaliden en mensen met een beperking in de vorm van dementie, alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel;
  • Amateurs op het gebied van sport, muziek en kunst teneinde positieve bijdragen te kunnen leveren die aan de gemeenschap ten goede komen.