Beleid

Stichting Jacques de Leeuw is een vermogensfonds. Het algemeen beleid en uitgangspunt is dat de stichting niet zelf inhoudelijke activiteiten ontplooit, maar primair financiële ondersteuning geeft aan haar doelstellingen.

Het volledige beleidsplan