Beleid

Stichting Jacques de Leeuw is een steungevend vermogensfonds. Het algemeen beleid en uitgangspunt is dat de stichting niet zelf inhoudelijke activiteiten ontplooit, maar primair financiële ondersteuning geeft aan haar doelstellingen.

Beleidsplan 2023-2024