Financiën

Het beleid van Stichting Jacques de Leeuw is gericht op het in stand houden van haar stamvermogen en het verstrekken van de donaties uit de revenuen over dit stamvermogen. Stichting Jacques de Leeuw werft niet actief gelden voor de uitvoering van haar doelstelling.

Het vermogen kan verder worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Jaarrekening 2022

Bestuursverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen 2022