Financiën

Het beleid van Stichting Jacques de Leeuw is gericht op het in stand houden van haar stamvermogen en het verstrekken van de donaties uit de revenuen over dit stamvermogen. Stichting Jacques de Leeuw werft niet actief gelden voor de uitvoering van haar doelstelling.

Het vermogen kan verder worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Hieronder vindt u de links naar de begrotingen en jaarrekeningen van Stichting Jacques de Leeuw.

Begroting 2018
Jaarrekening 2018
Overzicht honorering projecten 2018

Begroting 2019
Jaarrekening 2019
Bestuursverslag 2019

Begroting 2020