Financiën

Het beleid van Stichting Jacques de Leeuw is gericht op het in stand houden van haar stamvermogen en het verstrekken van de donaties uit de revenuen over dit stamvermogen. Stichting Jacques de Leeuw werft niet actief gelden voor de uitvoering van haar doelstelling.

Het vermogen kan verder worden gevormd door:

  • Subsidies en andere bijdragen
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Stichting Jacques de Leeuw (ANBI) is opgericht op 27 december 2017. Derhalve is nog geen financiële verantwoording beschikbaar. Deze gegevens zullen op deze pagina worden gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Begroting 2018

INKOMSTEN UITGAVEN
Renterecht €360.000 Donaties € 243.000
Huur/servicekosten €   12.000
Kantoorkosten €     3.000
Bestuursvergoedingen/onkosten €   11.000
Directie/secretariaat €   61.000
Reserve donaties/onvoorzien €   30.000
TOTAAL €360.000 € 360.000