Peerke Donders

SocialSofa ‘Stichting Jacques de Leeuw’

Aanvragen

In het selectiebeleid streeft Stichting Jacques de Leeuw naar diversiteit in en spreiding van haar donaties, teneinde zoveel mogelijk initiatieven een kans te kunnen bieden. Donaties vanuit Stichting Jacques de Leeuw gelden ter aanvulling op overige middelen welke aanvrager reeds ter beschikking staan.

Van structurele c.q. meerjarige sponsoring wordt over het algemeen afgezien. Aan donaties kunnen voorwaarden worden gesteld als het leveren van bewijs van doorgang project of overlegging van financiële verantwoording na afronding van het project.

De middelen waaruit donaties beschikbaar worden gesteld, zijn gelimiteerd. Met het oog hierop dient Stichting Jacques de Leeuw zorgvuldig met haar middelen en selectiebeleid om te gaan. Hierdoor kan het voorkomen, dat verzoeken die wel aan de criteria voldoen toch niet gehonoreerd kunnen worden.