Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden: 
Vanaf 2020

Aanvragende organisatie:
Natuurpunt – België

Projectbeschrijving:
In het Turnhouts Vennengebied is nog ongeveer 15% van de historische vennen bewaard gebleven. Het Natuurpunt heeft de ambitie om dit op de helft te brengen, zodat de oorspronkelijke biotoop zodanig wordt benaderd dat het gebied volop zijn natuurpotentieel zal realiseren. Het project zorgt ervoor dat zeldzame en bedreigde soorten opnieuw een kans krijgen. Met de bijdrage van Stichting Jacques de Leeuw wordt het ven Nonnenmoer in het gebied hersteld.