Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2021

Aanvragende organisatie:
Sterk Huis

Projectbeschrijving:

De jongeren bij Sterk Huis zitten in een lastig pakket en hebben in hun jonge leven al veel afwijzingen meegemaakt. De tijd van het coronavirus is extra ingewikkeld voor veel jongeren door hun zorgen en doordat zij weinig mensen (en stabiele factoren) om zich heen hebben. Ze worden keer op keer geconfronteerd met zichzelf en met de lastige situatie waarin zij verkeren.
Passend bij de methodiek en visie van Sterk Huis vinden zij het belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden in het aangaan van positieve contacten, succeservaringen opdoen en 1 op 1 momenten hebben waarin zij gezien en gehoord worden en waarbij zij hun problemen even aan de kant kunnen zetten en ontspanning kunnen voelen.

Een maatje die naast je staat is zo ontzettend belangrijk en waardevol voor je ontwikkeling op weg naar zichzelf en zelfstandigheid en een plek in de samenleving. Iemand die informele ondersteuning biedt bij vragen over kwesties die je bezig houden. En wanneer er een klik tussen beiden gevonden en gevoeld wordt, kunnen er ontmoetingen plaatsvinden die waardevol zullen zijn voor de rest van je leven.

Wat maatjes voor elkaar betekenen is te lezen in de brieven die 2 maatjes aan elkaar hebben geschreven en waarin zij hun ervaring met elkaar delen:
Een brief voor mijn maatje

Meer informatie over het maatjesproject kunt u lezen in de flyer van Sterk Huis