Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2022

Aanvragende organisatie:
Peter Faber Stichting

Projectbeschrijving:
De Peter Faber Stichting zet zich sinds 2008 in voor jongeren met een maatschappelijke en/of
ontwikkelings-) achterstand. Door de jongeren te trainen om destructieve energie om te zetten in
creatieve energie wordt gestimuleerd de kansen van deze jongeren in het leven en de maatschappij te
vergroten.

Met EPJO laten we kinderen op een nog stuurbare leeftijd inzien dat het maken van onjuiste keuzes
grote gevolgen kan hebben voor hun toekomst, zoals bijvoorbeeld met het vinden van een baan of
het volgen van een opleiding. Tevens worden de kinderen bewust gemaakt dat foute keuzes niet
alleen consequenties hebben voor henzelf, maar dat ook hun familie en uiteraard de slachtoffers de
dupe zijn.

Tijdens de EPJO-lessen komen ook onderwerpen zoals (online) pesten aan bod en wordt er ingegaan
op de gevolgen hiervan. Verder worden onderwerpen zoals social media, sexting en drill rap uitvoerig
besproken. Met EPJO wordt gestart vanaf groep 8 van de basisschool.
Dit eindverslag betreft een overzicht van de resultaten van EPJO in Waalwijk, Gilze en Rijen, Loon op
Zand en Dongen.