Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2023

Aanvragende organisatie:
Stichting Gilde van OLV ter Nood

Projectbeschrijving:
Op vrijdagavond 12 mei 2023 vond voor de 14e keer de samenzangmanifestatie ‘Maria Zingt’ plaats. Wederom kon dit evenement worden georganiseerd op het voorterrein van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapelhof te Tilburg.

In dit project stond centraal het vestigen van de aandacht op het materieel- en het immaterieel religieus erfgoed van Tilburg. De Mariakapel is daarvan een sprekend voorbeeld en voor Tilburg een bijzonder oorlogsmonument en rijksmonument dat er werkelijk toe doet.

Steeds wordt er een aan Maria gerelateerd thema toegevoegd en voor dit jaar was gekozen voor Zwarte Madonna’s.

In de wereld bestaan vele tientallen Mariabeelden die als Zwarte Madonna zijn uitgevoerd. Het verhaal over het fenomeen van Zwarte Madonna’s heeft veel verrassende kanten, die herkenbaar aansluiten bij onze wereld van nu. Zoals de Zwarte Madonna van Czestochowa, de nationale heilige van Polen, die zeer wordt vereerd door de Poolse gemeenschap in Tilburg.

Met de keuze voor dit thema laat de beheerstichting van de kapel O.L. Vrouw ter Nood zien dat dit erfgoed multicultureel is. De presentatie was wederom in vertrouwde handen van publicist Paul Spapens.

Maria Zingt werd ook dit jaar door vele Maria-fans bezocht. Het is een unieke variant op het grote zangevenement Tilburg Zingt. Een vaste waarde is het samen zingen van Marialiederen met vocale ondersteuning van Gemengd Koor de Bron en muzikale begeleiding van Harry Swinkels. Ook een koortje van kinderen van de Poolse school in Tilburg leverde een muzikale bijdrage met enkele Poolse liederen.

Geheel volgens de traditie is een klein, maar mooi uitgevoerd boekje uitgegeven over het thema van dit jaar. Het is geschreven door Paul Spapens, specialist op het gebied van volksgeloof. Het is vormgegeven door Ingrid Andela. Net als deze twee personen leverden vele vrijwilligers, allen betrokken bij de kapel O.L. Vrouw ter Nood, hun bijdrage. Tip: het boekje ‘Zwarte Madonna’s’ is te downloaden of te bestellen.