Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2023

Aanvragende organisatie:
Uitgeverij De Tilburgse Binding

Projectbeschrijving:
Op 12 oktober 2023 verscheen het fotoboek ‘Besterd, Theresia en Loven’. Het is het achtste wijkboek dat Ronald Peeters sinds 2017 publiceerde. Dit keer staan drie stadswijken direct boven de spoorlijn centraal in een ruim geïllustreerd boek.​

Ten noorden van de binnenstad en de spoorlijn liggen drie wijken die aan elkaar grenzen. Van west naar oost zijn dat Theresia, Besterd en Loven. Het zijn relatief jonge wijken. In 1897 werd besloten tot de aanleg van de woonwijk Besterd gelegen tussen Koestraat, Molenstraat en Lange Nieuwstraat. De gemeenteraad stelde op 24 november 1900 het Besterdplein vast als ‘Het plein in de nieuw aangelegde Besterdbuurt’, en het is dit jaar precies 123 jaar oud. Het grootste deel van de wijken Loven en Theresia zijn respectievelijk aangelegd in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. De Lange Nieuwstraat en omgeving dateert van na 1870, toen daar ‘Nijveroord’ werd aangelegd.

Het boek is een wandeling door het verleden van drie bekende wijken. Het geeft in foto’s en enkele kaarten een goede indruk van de vroegste geschiedenis en de ontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw met veel straatgezichten, het alledaagse leven (met kerk, school en verenigingen), bedrijven en winkels, oorlog en bevrijding. De 235 foto’s die in het boek zijn opgenomen zijn te dateren tot ongeveer de eeuwwisseling.