Jaar waarin het project heeft plaatsgevonden:
2023

Aanvragende organisatie:
Stichting Orkest zuid

Projectbeschrijving:

Het traditionele kerstconcert vond plaats op zondag 14 december  ’23 in de concertzaal in Tilburg. 

Dit concert werd gespeeld in de concertserie Verrassende Ontmoetingen. Verrassende Ontmoetingen biedt professionele en bijzondere podia aan ter promotie van de Harmonie-, Fanfare- en Brassbandmuziek. In de visie van Verrassende Ontmoetingen zijn deze concerten geen ‘afgesloten’ trajecten, maar authentieke presentatiemomenten. Ze vervullen de rol van uithangbord voor nieuwe ontwikkelingen. De vernieuwende visie van OrkestZUID past goed in deze serie. In het meerjarenplan is deze visie concreet vertaald naar het onderzoeken van ervaringspotentieel van muziek om onder meer een inclusiever publiek te bereiken.

De artistieke leiding van dit kerstconcert lag in handen van Frans-Aert Burghgraef.