Doelstellingen conform statuten

  • Het in aanvulling op financiering door derden mede onderhouden van culturele erfgoederen in Tilburg waaronder de Heikese Kerk, de Hasseltse Kapel, begraafplaats Bredaseweg, geboorteplaats Peerke Donders, als ook zijn werkgebied in Suriname, zodat deze in de toekomst in goede staat behouden blijven.
  • Het financieel ondersteunen van activiteiten voor en educatie van de jeugd op het gebied van muziek, dans, kunst, cultuur en sport, teneinde hen een doel te geven en ontwikkeling van talent te bevorderen. Hierdoor is in 2002 bijvoorbeeld de Jacques de Leeuw Prijs voor Jong Top Talent ontstaan.
    Daarnaast het financieel ondersteunen van kansrijke amateurs op het gebied van sport, muziek en kunst teneinde prestaties te kunnen leveren die aan de gemeenschap ten goede komen.
  • Het financieel ondersteunen van vrijwilligers en instellingen en activiteiten die uitvoering geven aan het bieden van hulp ter verbetering van het sociaal welzijn en aan activiteiten gericht op belevingsgerichte zorg, ten behoeve van gehandicapten, mindervaliden en mensen met een beperking in de vorm van dementie, alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel.
  • Het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, cultuurhistorie, literatuur en natuur.

Stichting Jacques de Leeuw houdt voor al haar doelstellingen een geografisch werkgebied aan, dat gerelateerd is aan de roots van de heer De Leeuw. Dit omvat zijn geboortestad Tilburg en omstreken inclusief Turnhout.